20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Rapporteur għal opinjoni (*): Roberto Gualtieri

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 564kWORD 154k
Avviż legali