20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
ONTWERPADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken
aan de Commissie regionale ontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Rapporteur voor advies (*): Roberto Gualtieri

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 416kWORD 148k
Juridische mededeling