20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
OPINIA
Komisji Gospodarczej i Monetarnej
dla Komisji Rozwoju Regionalnego
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Roberto Gualtieri

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 625kWORD 148k
Informacja prawna