20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
destinat Comisiei pentru dezvoltare regională
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Raportor pentru aviz (*): Roberto Gualtieri

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 545kWORD 148k
Notă juridică