20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Roberto Gualtieri

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 567kWORD 148k
Právne oznámenie