20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
till utskottet för regional utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Föredragande av yttrande (*): Roberto Gualtieri

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 391kWORD 147k
Rättsligt meddelande