12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
СТАНОВИЩЕ
на комисията по икономически и парични въпроси
на вниманието на комисията по конституционни въпроси
относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции
(2018/2114(INI))
Докладчик по становище: Петер Симон

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 142kWORD 64k
Правна информация