12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
LAUSUNTO
talous- ja raha-asioiden valiokunnalta
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle
erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta
(2018/2114(INI))
Valmistelija: Peter Simon

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 140kWORD 64k
Oikeudellinen huomautus