12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
NUOMONĖ
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pateikta Konstitucinių reikalų komitetui
dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo
(2018/2114(INI))
Nuomonės referentas: Peter Simon

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 129kWORD 66k
Teisinis pranešimas