12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja
Konstitucionālo jautājumu komitejai
par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu
(2018/2114(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Peter Simon

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 138kWORD 66k
Juridisks paziņojums