12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken
aan de Commissie constitutionele zaken
inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
(2018/2114(INI))
Rapporteur voor advies: Peter Simon

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 142kWORD 62k
Juridische mededeling