12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
OPINIA
Komisji Gospodarczej i Monetarnej
dla Komisji Spraw Konstytucyjnych
w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi
(2018/2114(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Peter Simon

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 147kWORD 64k
Informacja prawna