12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
destinat Comisiei pentru afaceri constituționale
referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate
(2018/2114(INI))
Raportor pentru aviz: Peter Simon

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 134kWORD 63k
Notă juridică