12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
STANOVISKO
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre ústavné veci
k vykonávaniu právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami
(2018/2114(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Simon

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 137kWORD 63k
Právne oznámenie