12.12.2018
ECON_AD(2018)628399
YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
till utskottet för konstitutionella frågor
över genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna
(2018/2114(INI))
Föredragande av yttrande: Peter Simon

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 141kWORD 62k
Rättsligt meddelande