6.9.2019
ECON_AD(2019)638801
СТАНОВИЩЕ
на комисията по икономически и парични въпроси
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Зигфрид Мурешан

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 147kWORD 62k
Правна информация