6.9.2019
ECON_AD(2019)638801
NUOMONĖ
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Siegfried Mureşan

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 138kWORD 64k
Teisinis pranešimas