6.9.2019
ECON_AD(2019)638801
ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019-2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Siegfried Mureşan

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 150kWORD 67k
Juridisks paziņojums