6.9.2019
ECON_AD(2019)638801
ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Siegfried Mureşan

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 132kWORD 61k
Juridische mededeling