6.9.2019
ECON_AD(2019)638801
OPINIA
Komisji Gospodarczej i Monetarnej
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Siegfried Mureşan

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 142kWORD 62k
Informacja prawna