6.9.2019
ECON_AD(2019)638801
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportor pentru aviz: Siegfried Mureșan

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 137kWORD 62k
Notă juridică