6.9.2019
ECON_AD(2019)638801
YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Siegfried Mureşan

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 130kWORD 61k
Rättsligt meddelande