3.3.2015
ECON_AM(2015)549458
Projekt sprawozdania
Pervenche Berès
(PE546.753v02-00)
w sprawie analizy ram zarządzania gospodarczego: podsumowanie i wyzwania
(2014/2145(INI))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1193kWORD 1267k
Informacja prawna