9.2.2017
ECON_AM(2017)599677
ÆNDRINGSFORSLAG
20 - 88
Udkast til betænkning
Roberto Gualtieri
(PE597.441v01-00)
Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-17 med henblik på en forlængelse heraf for perioden 2018-2020
Forslag til forordning
(COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 526kWORD 112k
Juridisk meddelelse