9.2.2017
ECON_AM(2017)599677
TARKISTUKSET
20 - 88
Mietintöluonnos
Roberto Gualtieri
(PE597.441v01-00)
Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013-2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta jatkamalla Euroopan tilasto-ohjelmaa vuosina 2018-2020
Ehdotus asetukseksi
(COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 520kWORD 103k
Oikeudellinen huomautus