9.2.2017
ECON_AM(2017)599677
AMENDEMENTEN
20 - 88
Ontwerpverslag
Roberto Gualtieri
(PE597.441v01-00)
Wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020
Voorstel voor een verordening
(COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 543kWORD 87k
Juridische mededeling