9.2.2017
ECON_AM(2017)599677
AMENDAMENTELE
20 - 88
Proiect de raport
Roberto Gualtieri
(PE597.441v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020
Propunere de regulament
(COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 839kWORD 94k
Notă juridică