9.2.2017
ECON_AM(2017)599677
ÄNDRINGSFÖRSLAG
20 - 88
Förslag till betänkande
Roberto Gualtieri
(PE597.441v01-00)
Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018-2020
Förslag till förordning
(COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 522kWORD 100k
Rättsligt meddelande