6.11.2017
ECON_AM(2017)613265
TARKISTUKSET
53 - 267
Mietintöluonnos
Andreas Schwab
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1094kWORD 128k
Oikeudellinen huomautus