6.11.2017
ECON_AM(2017)613265
GROZĪJUMI Nr.
53 - 267
Ziņojuma projekts
Andreas Schwab
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu
Direktīvas priekšlikums
(COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1214kWORD 152k
Juridisks paziņojums