6.11.2017
ECON_AM(2017)613265
AMENDEMENTEN
53 - 267
Ontwerpverslag
Andreas Schwab
Toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en waarborging van de goede werking van de interne markt
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1014kWORD 129k
Juridische mededeling