2.2.2018
ECON_AM(2018)616798
ИЗМЕНЕНИЯ
48 - 309
Проект на доклад
Петер Симон
(PE613.410v01-00)
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала
Предложение за директива
(COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 680kWORD 294k
Правна информация