2.2.2018
ECON_AM(2018)616798
ÆNDRINGSFORSLAG
48 - 309
Udkast til betænkning
Peter Simon
(PE613.410v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/36/EU med hensyn til fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger
Forslag til direktiv
(COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 628kWORD 210k
Juridisk meddelelse