2.2.2018
ECON_AM(2018)616798
TARKISTUKSET
48 - 309
Mietintöluonnos
Peter Simon
(PE613.410v01-00)
Direktiivin 2013/36/EU muuttaminen säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 642kWORD 225k
Oikeudellinen huomautus