2.2.2018
ECON_AM(2018)616798
AMANDMANI
48 - 309
Nacrt izvješća
Peter Simon
(PE613.410v01-00)
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala
Prijedlog direktive
(COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 624kWORD 264k
Pravna napomena