2.2.2018
ECON_AM(2018)616798
GROZĪJUMI Nr.
48 - 309
Ziņojuma projekts
Peter Simon
(PE613.410v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem
Direktīvas priekšlikums
(COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 644kWORD 180k
Juridisks paziņojums