2.2.2018
ECON_AM(2018)616798
POPRAWKI
48 - 309
Projekt sprawozdania
Peter Simon
(PE613.410v01-00)
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 679kWORD 215k
Informacja prawna