2.2.2018
ECON_AM(2018)616798
AMENDAMENTELE
48 - 309
Proiect de raport
Peter Simon
(PE613.410v01-00)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului
Propunere de directivă
(COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 705kWORD 210k
Notă juridică