2.2.2018
ECON_AM(2018)616798
ÄNDRINGSFÖRSLAG
48 - 309
Förslag till betänkande
Peter Simon
(PE613.410v01-00)
Ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder
Förslag till direktiv
(COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 618kWORD 212k
Rättsligt meddelande