13.9.2018
ECON_AM(2018)627793
GROZĪJUMI Nr.
137 - 334
Ziņojuma projekts
Ashley Fox
(PE626.662v02-00)
Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 436kWORD 146k
Juridisks paziņojums