18.10.2018
ECON_AM(2018)629505
ИЗМЕНЕНИЯ
36 - 112
Проект на доклад
Свен Гиголд
(PE627.748v01-00)
Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане
Предложение за регламент
(COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 298kWORD 95k
Правна информация