29.10.2018
ECON_AM(2018)629650
ИЗМЕНЕНИЯ
26 - 266
Проект на доклад
Нина Гил
(PE628.440v01-00)
Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии
Предложение за регламент
(COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 525kWORD 186k
Правна информация