29.10.2018
ECON_AM(2018)629650
TARKISTUKSET
26 - 266
Mietintöluonnos
Neena Gill
(PE628.440v01-00)
Asetuksen (EU) 2016/1011 muuttaminen vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 503kWORD 125k
Oikeudellinen huomautus