29.10.2018
ECON_AM(2018)629650
AMENDEMENTEN
26 - 266
Ontwerpverslag
Neena Gill
(PE628.440v01-00)
Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 506kWORD 122k
Juridische mededeling