29.10.2018
ECON_AM(2018)629650
AMENDAMENTELE
26 - 266
Proiect de raport
Neena Gill
(PE628.440v01-00)
Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon
Propunere de regulament
(COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 583kWORD 136k
Notă juridică