29.10.2018
ECON_AM(2018)629650
ÄNDRINGSFÖRSLAG
26 - 266
Förslag till betänkande
Neena Gill
(PE628.440v01-00)
Ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar
Förslag till förordning
(COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 489kWORD 124k
Rättsligt meddelande