12.8.2019
ECON_AM(2019)639884
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 47
Проект на становище
Зигфрид Мурешан
(PE638.801v01-00)
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година - всички раздели
(2019/2028(BUD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 238kWORD 65k
Правна информация