12.8.2019
ECON_AM(2019)639884
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 47
Návrh stanoviska
Siegfried Mureşan
(PE638.801v01-00)
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 - všetky oddiely
(2019/2028(BUD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 229kWORD 62k
Právne oznámenie