PDF 512kWORD 264k

 

Hospodářský a měnový výbor

 

ECON(2016)0530_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 30. května 2016, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

30. května 2016, 15:00–16:30

1.              Společná schůze s výborem BUDG (viz samostatný návrh pořadu jednání)

30. května 2016, 16:30–17:30

2.              Přijetí pořadu jednání

3.              Sdělení předsedy

4.              Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření

ECON/8/01912

30. května 2016, 17:30–18:15

5.              Jmenování předsedy rady Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)
– veřejné slyšení s Jeanem-Paulem Gauzèsem, kandidátem navrženým Komisí

ECON/8/03072

30. května 2016, 18:15–18:25

Neveřejná schůze

6.              Jmenování předsedy rady Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)
 

ECON/8/03119

·           výměna názorů

30. května 2016, 18:25–18:30

*** Hlasování ***

7.              Jmenování předsedy rady Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)
 

ECON/8/03119

8.              Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu

ECON/8/06549

              2016/2735(DEA)              C(2016)02859

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

 

·           přijetí včasného prohlášení, že nebude vznesena námitka proti aktu v přenesené pravomoci

*** Konec hlasování ***

9.              Různé

10.              Příští schůze

Pondělí 13. června 2016, 15:00–18:30 a úterý 14. června 2016, 9:00–12:30 & 15:00–18:30

Právní upozornění