PDF 107kWORD 263k

 

Økonomi- og Valutaudvalget

 

ECON(2016)0530_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 30. maj 2016 kl. 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 30. maj 2016 kl. 15.00-16.30

1.              Fælles møde med Budgetudvalget (se særskilt forslag til dagsorden)

Den 30. maj 2016 kl. 16.30-17.30

2.              Vedtagelse af dagsordenen

3.              Meddelelser fra formanden

4.              Behandling af delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger

ECON/8/01912

Den 30. maj 2016 kl. 17.30-18.15

5.              Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG)
- Offentlig høring med Jean-Paul Gauzès, foreslået af Kommissionen til stillingen

ECON/8/03072

Den 30. maj 2016 kl. 18.15-18.25

For lukkede døre

6.              Udnævnelse af bestyrelsesformanden for Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG)
 

ECON/8/03119

·           Drøftelse

Den 30. maj 2016 kl. 18.25-18.30

*** Afstemning ***

7.              Udnævnelse af bestyrelsesformanden for Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG)
 

ECON/8/03119

8.              Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markedssonderinger

ECON/8/06549

              2016/2735(DEA)              C(2016)02859

 

Kor.udv.:

ECON

 

 

 

·           Vedtagelse af en tidlig tilkendegivelse af, at der ikke ville blive gjort indsigelse mod en delegeret retsakt

*** Afstemning afsluttet ***

9.              Diverse sager

10.              Næste møder

Mandag den 13. juni 2016, kl. 15.00 - 18.30 og tirsdag den 14. juni 2016, kl. 09.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30

Juridisk meddelelse